معرفی اولین مرجع فارسی کتاب های تجربه کاربری

معرفی اولین مرجع فارسی کتاب های تجربه کاربری

قبلتر در مورد ترجمه کتاب هایی که  در دست داشتیم صحبت کردم … حالا بعد از گذشت تقریبا حدود یک سال ، با همکاری دوست خوبم سامان وحدت و بعدها با دوستان خوب دیگرم شروع به ترجمه و تحقیق در

پروژه های خود را با استفاده از یک چک لیست UX ساده تر کنید

پروژه های خود را با استفاده از یک چک لیست  UX ساده  تر کنید

در فرایند طراحی ،  ترسیم نمودار پیشرفت کار با استفاده از یک چک لیست ساده به شما و تیم تان کمک می کند تا بر روی تولید محصول تمرکز کنید .