ux-qutoe

به عنوان عضوی از طرفداران موضوع تجربه کاربری ، من فکر می کنم این موضوع که ما در حال حاضر از تجربه افراد حمایت می کنیم ،امری بسیار مهم است . . .

Leisa Reichelt

1

 

به عنوان عضوی از طرفداران موضوع تجربه کاربری ، من فکر می کنم این موضوع که ما در حال حاضر از تجربه افراد حمایت می کنیم ،امری بسیار مهم است و شاید عملکردی کمی بیشتر از صحبت کردن در مورد واژه ” دسترسی ” در یک جلسه و بعد رها کردن آن داشته باشد . این حمایت کردن تنهابه دلیل پیامدهای قانونی و بالقوه ای که برای ما طراحان ایجاد می کند نیست ، بلکه به این دلیل است که این شغل ما می باشد .

Leisa Reichelt

تجربه بزرگان -۱
Tagged on:         

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *